UVJETI TRGOVANJE OTPADOM

Cijena otkupa je 3.00 Kn / KG – porez i prirez

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/2013.) i Pravilnika o gospodarenju otpadom ( NN 23/14) NN 117/2017 (29.11.2017.), uređeni su uvjeti za trgovanjem otpadom.

Prodavatelj otpada – Fizička osoba, prilikom svake prodaje otpada/sirovine koja je u njegovom vlasništvu ( osobna imovina) trgovcu otpadom dužna je:

  • Potpisati izjavu o vlasništvu otpada na obrascu propisanim Pravilnikom
  • Dati na uvid osobni indentifikacijski dokument ( Osobnu iskaznicu)
  • Predočiti OIB
  • Broj žiro-računa
  • Broj tekućeg-računa

Sva plaćanje za otkup otpada obavljaju se gotovinom ili putem žiro-računa na koji trgovac otpadom prodavatelju isplaćuje iznos za otkupljeni otpad. Novac se na žiro-račun prodavatelja isplaćuje u roku od 1-2 radna dana. Cijena otkupa se smanjuje za porez i prirez prema mjestu stanovanja.

Prodavatelj mora biti stariji od 18 godina.

Proizvođač
X