UVJETI TRGOVANJE OTPADOM

Cijena otkupa je 2.85 Kn / KG

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/2013.) i Pravilnika o gospodarenju otpadom ( NN 23/14)  NN 117/2017 (29.11.2017.), uređeni su uvjeti za trgovanjem otpadom.

Prodavatelj otpada – Fizička osoba, prilikom svake prodaje otpada/sirovine koja je u njegovom vlasništvu ( osobna imovina) trgovcu otpadom dužna je:

  • Potpisati izjavu o vlasništvu otpada na obrascu propisanim Pravilnikom
  • Dati na uvid osobni indentifikacijski dokument ( Osobnu iskaznicu)
  • Predočiti OIB
  • Broj žiro-računa
  • Broj tekućeg-računa

Plaćanje se vrši gotovinom ili isplatom na žiro ili tekući račun Novac se prodavatelju isplaćuje u roku od 0-1 radna dana.

Prodavatelj mora biti stariji od 18 godina.