Tvrtka Psv Studio d.o.o. izdavač je internet stranice psv-studio.hr (u daljnjem tekstu “mi” ili “psv studio”). Svoju upoznatost i suglasnost s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja i pravilima izjavljujete svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica. Isto tako svakim daljnjim korištenjem pristajete na korištenje internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Općenito

Molimo Vas da ne posjećujete predmetne internetske stranice, tj. da se ne služite ovim internetskim stranicama ako iz nekog razloga ne prihvaćete ovdje navedene uvjete korištenja i pravila ili se s istima ne slažete. Provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta skup je interaktivnih usluga koje putem internet stranica na domeni psv-studio.hr pruža Psv Studio sa sjedištem u Zagrebu. Domena psv-studio.hr u vlasništvu je Psv Studio d.o.o.. Pridružene tvrtke, psv studio i treće strane zajedno pružaju navedene usluge. Sve internetske stranice unutar domene psv-studio.hr u ovim Uvjetima korištenja ulaze u pojam i odnose se na pojam „internetske stranice“. Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica psv-studio.hr od strane korisnika.

Uvjeti poslovanja internet trgovine www.psv-studio.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaća (ZZP) i Zakonom o obveznom odnosima (ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 43 ZZP:

Kupac

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini www.psv-studio.hr

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Potrošač

Potrošač je u smislu Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Prodavatelj

Prodavatelj je Psv Studio. d.o.o., Donjostupnička 66, 10 255 Donji Stupnik, OIB 69706598197, Tel: 01 6588 562,
e-mail: info@psv-studio.hr
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080344816.
Temeljni kapital društva iznosi 21.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Član Uprave: direktor Ivica Meglajec, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
IBAN: HR7324020061100285040 kod Erste banke d.d.

Načini plaćanja

Svi kupci u web shopu www.psv-studio.hr sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj sa narudžbom prihvaćaju i potvrđuju uvjete poslovanja Psv Studia d.o.o.

Cijene su izražene u kunama uključujući PDV od 25% i vrijede do isteka zaliha. Slike i opisi proizvoda su pripremljeni na način da kupcu točno prenose sve karakteristike proizvoda te se obnavljaju i dodaju ažurno. Unatoč velikoj pažnji moguće su greške u tekstu i slikama proizvoda a u tom slučaju mjerodavan je navod naših zaduženih zaposlenika za web shop.

Našim kupcima nudimo različite mogućnosti plaćanja:

· pouzećem
· putem ponude (uplata na transakcijski račun)

Pouzećem
Prilikom preuzimanja pošiljke iznos računa plaćate u gotovini djelatniku kurirske službe.

Putem ponude
Prilikom potvrde narudžbe na Vaš e-mail poslat ćemo Vam ponudu. Otprema i dostava su ovisne od datuma plaćanja ponude na transakcijski račun koji je istaknut na ponudi i dostavljenoj potvrdi o uplati koju je potrebno poslati na e-mail info@psv-studio.hr. Nakon Vaše primljene potvrde kupljene proizvode isporučit ćemo Vam prema dogovorenim uvjetima roka isporuke.

Izjava o konverziji / Conversion declaration

Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskim kunama.Iznos terećenja Kreditne kartice dobija se
postupokom konverzije cijene iz eura u kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom naplate vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema tečaju kartičnih društava. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost manje razlike u odnosu na cijenu navedenu na našim web stranicama.

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Naručivanje

Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Proizvodi se naručuju isključivo kroz programsko sučelje Internet trgovine www.psv-studio.hr. Ukoliko Prodavatelj eventualno nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirat će Kupca, te ga obavijestiti o mogućem terminu isporuke proizvoda kojih nema na skladištu dobavljača. Po dobivanju takve obavijesti od Prodavatelja, Kupac je e-mailom dužan obavijestiti Prodavatelja da li želi isporuku nekompletne narudžbe, prihvaća novi rok isporuke kompletne narudžbe ili odustaje od kompletne narudžbe. Ukoliko je Kupac narudžbu za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, platio kreditnom karticom, Prodavatelj će terećenje kartice umanjiti za vrijednost proizvoda koje ne može isporučiti ili stornirati ukupno terećenje u slučaju da je Kupac odustao od narudžbe. Ukoliko je pak Kupac iznos narudžbe za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, uplatio na poslovni račun Pradavatelja ili Internet bankarstvom, Prodavatelj će mu odmah vratiti iznos vrijednosti proizvoda koje ne može isporučiti ili ukupno uplaćeni iznos u slučaju da je Kupac odustao od kompletne narudžbe.

Povrat / Reklamacije

Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavjestiti i djelatnike Internet trgovine www.psv-studio.hr kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka. Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada ste obaviješteni da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, vratite nam pošiljku, a mi ćemo Vam ispravni proizvod poslati na naš trošak. Kupac može, shodno Članku 45. ZZP, otkazati narudžbu ne navodeći za to razlog u roku od sedam (7) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac naručio proizvod. Kupac e-mailom ili telefonom mora obavijestiti Prodavatelja o otkazivanju narudžbe. Proizvodi koje Kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti originalni račun s dopisom o količini proizvoda te broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

Uobičajeno vrijeme dostave

Psv Studio posluje izravno s dobavljačima, čime jamči niske cijene.
Isporuku vršimo samo na području Republike Hrvatske.
Dostavu dostupnih proizvoda obavlja Hrvatska pošta , ovisno o tome kojeg distributera odaberete.
Isporuku akumulatora vrši isključivo Lagermax, bez mogućnosti izbora.

Vaši proizvodi bit će dostavljeni prema uobičajenim uvjetima i pravilima službe koju ste odabrali.

Sve naručene artikle u pravilu isporučujemo u jednom paketu. Ukoliko to ne bude moguće zbog dostupnosti artikala, zadržavamo pravo isporuke u više paketa, a u tom slučaju kupac plaća troškove otpreme samo za prvu pošiljku.

Uobičajeno vrijeme isporuke je 2-7 dana, a za artikle s akcije oko 3 dana.

Suglasnost korištenja

Korištenje internetskih stranica psv-studio.hr od strane korisnika uvjetovano je pravilima i uvjetima koji su navedeni u Uvjetima korištenja. Korisnici koji se koriste internet stranicama psv-studio.hr , svojim korištenjem istih potvrđuju da su u suglasnosti s navedenim uvjetima i pravilima i da će korištenje navedenih internetskih stranica s njihove strane biti u skladu s Uvjetima korištenja i pravilima koji su u njima sadržana.

Korisnik je suglasan i slaže se da je korištenje internetskih stranica www.psv-studio.hr isključivo na njegovu odgovornost. Psv Studio kao ni jedna treća osoba povezana s njom ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa,, ili bilo kakvom drugom radnjom. Psv Studio ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan da se uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupan sadržaj www.psv-studio.hr.

Odgovornost

Ni psv studio ni njene podružnice, pružatelji informacija ili partneri koji uređuju sadržaj neće biti odgovorni za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke. Za eventualna potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze neće se smatrati odgovornom niti jedna od navedenih strana.

Informacije

Bilo koji način prijenosa bilo koje vrste informacija ili bilo kojeg dijela informacija može biti promijenjen ili ukinut od strane psv studia. Psv Studio jednako tako može može se odlučiti za potpun prestanak slanja ili promijeniti brzinu prijenosa ili bilo koje druge karakteristike istog. U bilo kojem trenutku psv studio ima i zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. Prethodno se odnosi i na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Navedeno pravo psv studio može koristiti bez ograničenja, u svim segmentima poslovanja.

Promjene uvjeta

Bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka psv studio zadržava pravo ukinuti ili izmijeniti, ukoliko to smatra potrebnim. Korisnicima savjetujemo da ponekad iznova pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, s ciljem da budu informirani o eventualnim promjenama jer predviđene izmjene mogu uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Ako korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i nakon promjene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka smatra se da prihvaća trenutno važeće Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka. Odmah nakon objave na stranicama www.psv-studio.hr na snagu stupaju sve izmjene ili brisanja uvjeta i pravila korištenja. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra se prihvaćanjem tih promjena.

Oprema

Za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje www.psv-studio.hr te za sve troškove povezane s tim odgovoran je isključivo korisnik. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Psv Studia.

Komunikacija i korištenje

Ove internetske stranice smatraju se privatnim vlasništvom. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Od korisnika se zahtijeva i očekuje korištenje internetskih stranica www.psv-studio.hr u skladu sa općim moralnim i etičkim načelima te propisima Republike Hrvatske.

Sadržaji

Kompletan materijal na internetskim stranicama www.psv-studio.hr privatno je vlasništvo psv studia ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Kršenje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na www.psv-studio.hr nalaze se i druge informacije, pokrivene pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedene informacije uključuju, između ostalog, tekstove, softver, fotografije, grafiku i ostali kompletan sadržaj na www.psv-studio.hr, u skladu s propisima Republike Hrvatske. Nositelj autorskih prava vezanih uz odabir, postavljanje, unaprjeđenje i koordinaciju takvog sadržaja, kao i originalnog sadržaja je psv-studio..

Korisnik ne smije objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, mijenjati, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj www.psv-studio.hr, u cjelosti ili djelomično. Isto tako nije dopuštena redistribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prijenos, ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala ako psv-studio nije izričito pismeno odobrio. Korisnik može sa internetske stranice www.psv-studio.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Autorska prava

Korisnik neće na ovim internetskim stranicama činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. psv studio nema nikakvu obavezu pomagati korisniku u određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.psv-studio.hr , korisnik jamči da je kao nositelj prava na tim materijalima dao psv studio neograničeno pravo/licencu, pravno valjano i besplatno, na korištenje, modificiranje, objavljivanje, reprodukciju, prevođenje, prilagođavanje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Raskidanje odnosa

S bilo kojim svojim korisnikom psv studio može raskinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku.psv studio zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje psv studio smatra neprihvatljivim. Psv studio može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

Distribucija sadržaja

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača i/ili dobavljača proizvoda I jednaki su stvarnim proizvodima u našem web shopu. Za eventualne greške ne odgovaramo.

Osobni stavovi

Psv Studio sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja.

Psv Studio zadržava pravo ne izvršiti povrat ili zamjenu korisnicima koji zatraže povrat nakon isteka roka iskoristivosti ponude ili iz drugih razloga koje top start smatra neopravdanima.

Sporovi

Sjedište tvrtke Psv studio. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koji su (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

Otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na www.psv-studio.hr smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja.

Proizvođač
X